คู่ค้าหลักของประเทศคือญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์และมาเลเซีย หมวดการนำเข้าที่สำคัญที่สุดตามมูลค่าเป็นเครื่องจักร เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปิโตรเลียม; เหล็กเหล็กและโลหะอื่น ๆ และวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ

คู่ค้าหลักของประเทศคือญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์และมาเลเซีย หมวดการนำเข้าที่สำคัญที่สุดตามมูลค่าเป็นเครื่องจักร เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปิโตรเลียม; เหล็กเหล็กและโลหะอื่น ๆ และวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ

คู่ค้าหลักของประเทศคือญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์และมาเลเซีย หมวดการนำเข้าที่สำคัญที่สุดตามมูลค่าเป็นเครื่องจักร เค...
read more
ร้านค้าอีคอมเมิร์ซของไทยซื้อสินค้าออนไลน์อะไร สุขภาพและสุขภาพ (ร้อยละ 8.62) บ้านและการใช้ชีวิต (6.75 เปอร์เซ็นต์) ของเล่น (ร้อยละ 5.69) Mom & Baby (4.75 เปอร์เซ็นต์) ยานยนต์ (3.72%) กีฬา (ร้อยละ 3.72) อื่น ๆ (3.64 เปอร์เซ็นต์) 02- Aug-2019

ร้านค้าอีคอมเมิร์ซของไทยซื้อสินค้าออนไลน์อะไร สุขภาพและสุขภาพ (ร้อยละ 8.62) บ้านและการใช้ชีวิต (6.75 เปอร์เซ็นต์) ของเล่น (ร้อยละ 5.69) Mom & Baby (4.75 เปอร์เซ็นต์) ยานยนต์ (3.72%) กีฬา (ร้อยละ 3.72) อื่น ๆ (3.64 เปอร์เซ็นต์) 02- Aug-2019

read more
Advantages Of Buying Plymouth Iowa homes for sale

Advantages Of Buying Plymouth Iowa homes for sale

With the rising cost of property ownership, it’s becoming more and more difficult to buy or construct a new house. Buyers may get a great deal on a house by purchasing a resale, and they also get numerous additional advantages....
read more
Discover the many benefits of using a dryer vent cleaning service

Discover the many benefits of using a dryer vent cleaning service

You use your dryer regularly. You run a tight laundry schedule and your dryer is an essential part of it. You take having a dryer for granted. That is, until you can no longer use it. If your dryer has...
read more
Get the Right and Balanced Home Improvement

Get the Right and Balanced Home Improvement

The Budget: Undoubtedly, the budget plays a huge role. You must always keep the monetary considerations in mind before you decide on the home improvement process. This helps you get a clear cut perspective on the key areas of your...
read more
Home Improvement Help: Lower Your Monthly Electricity Consumption With These Ideas

Home Improvement Help: Lower Your Monthly Electricity Consumption With These Ideas

There are different home improvement help techniques that you may use not only to improve the over-all appeal of your home but also to make your everyday living more eco-friendly. Formulating your own energy consumption plan can only do so...
read more
Getting Help With Simple Home Improvement Tips

Getting Help With Simple Home Improvement Tips

Home improvement may seem easy enough, but getting caught in the middle of it and its complexities can surely give you second thoughts. The truth is, the subject is real tricky; on one hand you can catch yourself shelling out...
read more
Securing A Home Improvement Loan

Securing A Home Improvement Loan

We all like to renovate our house, especially if it is a few years old, because over time, every house requires certain improvements. Renovating your house is a big deal, especially if you do not have an unlimited budget, and...
read more